Monday, April 20, 2009

റാകി പറക്കുന്ന ചെമ്പരുന്തേ

റാകി പറക്കുന്ന ചെമ്പരുന്തേ
നീയുണ്ടോ മാമാങ്ക വേല കണ്ടു
വേലയും കണ്ടു വിളക്കും കണ്ടു
കടലില്‍ തിര കണ്ടു കപ്പല്‍ കണ്ടു

0 comments:

Post a Comment