Sunday, February 15, 2009

ആകാശം ഭൂമി

ആകാശം ഭൂമി
ആലുമ്മെ കായ
ആന വിരണ്ടാ
അടുപ്പില് പൂട്ടാം

അപ്പോം ചുട്ട് അടേം ചുട്ട്

അപ്പോം ചുട്ട് അടേം ചുട്ട്
അപ്പന്റെ വീട്ടില്* ഓണത്തിനു പോമ്പം
ആ*ട കല്ല്
ഈട മുള്ള്
ഈട നായിത്തീട്ടം
ഈട കോയിത്തീട്ടം
ഈട ഇക്കിളി കിളി കിളി
ഇതും പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിമാറ് കുട്ടികളുടെ കക്ഷങ്ങളില്* ഇക്കിളികൂട്ടും.
ആട=അവിടെ,ഈട=ഇവിടെ:കണ്ണൂറ് ഭാഷ.

ചാമ്പേ റോസക്കാ

ചാമ്പേ റോസക്കാ
കൊല കൊലാ മുന്തിരിങ്ങാ
നരീ നരീ ചുറ്റിവാ

ഒന്നാം കോരിക പൊന്നും തന്നാല്*

ഒന്നാം കോരിക പൊന്നും തന്നാല്*
പെണ്ണിനെ തരുമോ പാണ്ഡവരേ

ഒന്നാം കോരിക പൊന്നും തന്നാല്*
ഏതും പോരാ സമ്മാനം

രണ്ടാം കോരിക പൊന്നും തന്നാല്*
പെണ്ണിനെ തരുമോ പാണ്ഡവരേ

രണ്ടാം കോരിക പൊന്നും തന്നാല്*
ഏതും പോരാ സമ്മാനം.

അങ്ങനെ പത്തു വരെ പാടും.
എന്നിട്ടും സമ്മാനം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞാല്* പിന്നെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടമാണ്

അപ്പോം ചുട്ട്..അടേം ചുട്ട്

അപ്പോം ചുട്ട്..അടേം ചുട്ട്
എലേം വാ*ട്ടി .. പൊതിം കെട്ടി
അമ്മൂമ അതേയ്..പോയ്..
ഏത്യേയ് പോയ്?
ഇതേയ്യ്..പോയ്.. ഇക്കിളി..കിളികിളി...

അരിപ്പ തരിപ്പ

അരിപ്പ തരിപ്പ
താലിമംഗലം
പരിപ്പുകുത്തി
പഞ്ചാരെട്ട്
ഞാനുമെന്റെ
ചിങ്കിരിപാപ്പന്റെ
പേരെന്ത്???

അരിപ്പോ തിരിപ്പോ തോരണിമംഗലം

അരിപ്പോ തിരിപ്പോ തോരണിമംഗലം
പരിപ്പൂ പന്ത്രണ്ടാനേം കുതിരേം
കുളിച്ച് ജപിച്ച് വരുമ്പം
എന്തമ്പൂ?
മുരിക്കുമ്പൂ!
മുരിക്കി ചെരിക്കി കെടന്നോളെ
അണ്ണായെണ്ണ കുടിച്ചോളെ
അക്കരനിക്കണ മാടോപ്രാവിന്റെ
കയ്യോ കാ*ലോ രണ്ടാലൊന്ന്
കൊത്തിച്ചെത്തി
മടം കാട്ട്.

ഇത് പാടുമ്പോളെക്കും കൈ മലറ്ത്തിയിരിക്കണം.

മുറ്റത്തൊരു വാഴ നട്ടു..

മുറ്റത്തൊരു വാഴ നട്ടു..
വേലി കെട്ടി..
വെള്ളമൊഴിച്ചു..
കാവല്* നിര്*ത്തി..
വാഴ കുലച്ചു..
കുല കള്ളന്* കൊണ്ടു പോയി..
കള്ളന്* പോയ വഴി അറിയോ..
ഇതിലേ ഇതിലേ..
കിക്കിളി കിക്കിളി..

ഉറുമ്പുറുമ്പിന്റെ കാതു കുത്ത്

ഉറുമ്പുറുമ്പിന്റെ കാതു കുത്ത്
അവിടന്നും കിട്ടീ നാഴിയരി
ഇവിടന്നും കിട്ടീ നാഴിയരി
അരി വേവിയ്ക്കാന്* വിറകിനു പോയി
വിറകേലൊരു തുള്ളി ചോരയിരുന്നു
ചോര കഴുകാന്* ആറ്റില്* പോയി
ആറ്റില്* ചെന്നപ്പോ വാളയെ കണ്ടു
വാളയെ പിടിയ്ക്കാന്* വള്ളിയ്ക്കു പോയി
വള്ളിയേ തട്ടീ തടു പുടു തടു പുടു തടു പുടൂ.

ഉറുമ്പേ, ഉറുമ്പേ

ഉറുമ്പേ, ഉറുമ്പേ
ഉറുമ്പിന്റച്ഛന്‍ എങട്ട്‌ പോയി?
ചാത്ത്‌ണ്ണാന്‍ പോയി
നെയ്യില്‍ വീണ്‌ ചത്തും പോയി

കൈപ്പടത്തിന്റെ പുറകിലെ തൊലിയില്‍ നുള്ളിപിടിച്ച്‌, ഒന്നിനു മുകളില്‍ ഒന്നായി എല്ലാവരും പിടിച്ച്‌ ഒരു ഉയര്‍ന്ന ഗോപുരം പോലെ പിടിച്ച്‌, ആട്ടീ, ചത്തും പോയി എന്നു പറയുമ്പോള്‍ വിടണം

അത്തിള്‍ ഇത്തിള്‍ ബെന്തിപ്പൂ

അത്തിള്‍ ഇത്തിള്‍ ബെന്തിപ്പൂ
സ്വര്‍ഗ രാജാ പിച്ചിപ്പൂ
ബ്ലാം ബ്ലീം ബ്ലൂം

ഡും ഡും ഡും

ഡും ഡും ഡും
ആരാത്?
ഞാനാണ്

എന്തിനു വന്നു?
പന്തിനു വന്നു.

എന്ത് പന്ത്?
മഞ്ഞപ്പന്ത്

എന്ത് മഞ്ഞ?
മുക്കുറ്റി മഞ്ഞ

എന്ത് മൂക്കുറ്റി?
പീലി മൂക്കുറ്റി

എന്ത് പീലി?
കണ്*പീലി

എന്ത് കണ്ണ്?
ആനക്കണ്ണ്

എന്ത് ആന?
കാട്ടാന

എന്ത് കാട്?
പട്ടിക്കാട്.

എന്ത് പട്ടി?
പേപ്പട്ടി.

എന്ത് പേ?
പെപ്പരപേ!!

കട്ടുറുമ്പിന്റെ കാത് കുത്തിന്

കട്ടുറുമ്പിന്റെ കാത് കുത്തിന്
കാട്ടിലെന്തൊരു മേളാങ്കം

നാരങ്ങാ പാല്

നാരങ്ങാ പാല്
ചൂട്ടയ്ക്ക് രണ്ട്
ഇലകള്‍ പച്ച
പൂക്കള്‍ മഞ്ഞ
ഓടി വരുന്ന
<>(വരുന്ന ആളുടെ പേര്)<> പിടിച്ചേ

ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്

ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്
അഞ്ച്, ആര്, ഏഴ്, എട്ട്
എട്ടും മുട്ടും താമരമൊട്ടും
വടക്കോട്ടുള്ള അച്ഛനുമമ്മയും
പൊ-ക്കോ-ട്ടെ.

ഞ-നൊ-രു-മ-നു-ഷ്യ-നെ ക-ണ്ടു

ഞ-നൊ-രു-മ-നു-ഷ്യ-നെ ക-ണ്ടു
അ-യാ-ളു-ടെ നി-റം എ-ന്ത്?
(പച്ച) പ-ച്ച. (ച്ച തൊട്ട വിരല്* ഔട്ട്)

അക്കുത്തിക്കുത്താന

അക്കുത്തിക്കുത്താന വരമ്പേ കയ്യേ കുത്ത് കരിങ്കുത്ത്
ചീപ്പ് വെള്ളം താറാമ്മെള്ളം താറാമ്മക്കള കയ്യേലൊരു ബ്ലാങ്ക്
അക്കര നിക്കണ ചക്കരപ്രാവിന്റെ കയ്യോ കാലോ ഒന്നോ രണ്ടോ
വെട്ടിക്കുത്തി മടക്കിട്ട്.

അത്തള പിത്തള തവളാച്ചി

അത്തള പിത്തള തവളാച്ചി
ചുക്കുമേലിരിക്കണ ചൂലാപ്പ്
മറിയം വന്ന് വിളക്കൂതി
ഗുണ്ടാ മണി സാറാ പീറാ ഗോട്ട്.
ഗോട്ട് അടിച്ച് കൈ മലര്‍ത്തി വച്ച് കളി തുടരുന്നു